PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Indien u via onze webwinkel een order plaatst bij Louis Quatorze Sundials, dan worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Louis Quatorze Sundials vindt het erg belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij houden ons daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- wij de hoeveelheid persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij u vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen.

Louis Quatorze Sundials is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dat is. Wij raden u aan dit zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken in uw opdracht.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de genoemde doelen:

NAW-gegevens opdrachtgever: T.b.v. facturering

Opstellocatie zonnewijzer: Voor advisering bij standaardzonnewijzers en/of voor het bepalen van de geografische locatie van de opstelplaats van de zonnewijzer. Dat laatste is noodzakelijk voor het ontwerpen van de zonnewijzer

Telefoonnummer opdrachtgever: T.b.v. communicatie met de opdrachtgever tijdens het ontwerp- en/of het productieproces. In principe geschiedt communicatie via email, maar bij meer spoed via telefoon

Emailadres opdrachtgever: T.b.v. communicatie met de opdrachtgever tijdens het ontwerp- en productieproces. In principe geschiedt communicatie via email, maar bij meer spoed via telefoon

Meetgegevens muurhoek: noodzakelijk voor het ontwerpen van een functionerende muurzonnewijzer

Figuren, data en teksten: Deze gegevens, opgegeven door de opdrachtgever, worden gebruikt bij het ontwerpen van de zonnewijzer

Betaalgegevens: Het bankrekeningnummer en tenaamstelling van de betaler van de factuur wordt niet gebruikt door Louis Quatorze Sundials. Uitsluitend wordt gecontroleerd of de betaling tijdig en volledig is ontvangen. De betaaldata wordt wel opgeslagen in de bankapplicatie van Louis Quatorze Sundials en bij de bank.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel dient u zich te registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen en om contact met u te kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de, aan uw gebruikersnaam gekoppelde, gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door verder gebruik te maken van onze webwinkel geeft u ons toestemming voor het gebruik van de cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Mogelijk werkt onze website dan niet meer optimaal.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als dat nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal één jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons mailadres.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport voor uw gegevens (die wij met uw toestemming gebruiken) aan te vragen..
Uitzondering daarop zijn de ontwerpen: De ontwerpen, van schetsontwerp tot definitief ontwerp, vallen onder de bescherming van de Auteurswet. Het auteursrecht van een ontwerp berust daardoor automatisch bij Louis Quatorze Sundials. Verzoeken voor het inzien en/of verstrekken van ontwerpen worden niet gehonoreerd.

Om misbruik, bij het inzien en/of wijzigen van uw gegevens, te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Louis Quatorze Sundials. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Louis Quatorze Sundials: info@louis-quatorze-sundials.com

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 LOUIS QUATORZE SUNDIALS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel